Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Thông Huề hay đôi khi được viết là Thông Hòe là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Trung Phúc, xã Đức Hồng. Đông giáp xã Thân Giáp, xã Đoài Côn. Nam giáp xã Doài Côn, xã Bình Lăng của huyện Quảng Uyên Tây giáp xã Quảng Hưng của huyện Quảng Uyên, xã Trung Phúc Xã Thông Huề có diện tích 13,97 km², dân số năm 1999 là 2.079 người.[1], mật độ dân cư đạt 148,8 người/km². Xã Thông Huề được chia thành các xóm: Cốc Chia, Cốc Rày, Bản Cưởm, Sộc Riêng, Bản Khuông, Nặm Dọi, Nà Keo, Nà Ít, Nậm Thum, phố Thông Huề I, phố Thông Huề II và xóm Nà Thềnh Trên địa bàn Thông Huề có một số ngọn núi như Bẩy Thiêu, Lũng Thàn, Lũng Xóm, Thin Phân. Xã Thông Huề có tỉnh lộ 206 chạy qua địa bàn theo chiều đông bắc-tây nam, trên đường đi có đèo Khau Liêu. Sông Bắc Vọng chảy qua địa bàn xã theo chiều tây bắc-đông nam.
Diện tích: 13,97 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Trung Phúc, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Thân Giáp, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Thông Hoè, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 26, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.