Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Quý Quân là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Sóc Hà, xã Nà Sác. Đông giáp thị trấn Xuân Hòa. Nam giáp xã Dân Chủ (Hòa An), xã Đa Thông (Thông Nông). Tây giáp xã xã Lương Thông (Thông Nông). Xã Quý Quân có diện tích 27,79 km², dân số năm 1999 là 1.248 người.[1], mật độ dân cư đạt 46 người/km². Xã Quý Quân được chia thành các xóm: Nà Pò-Khuổi Luông, Khuổi Tấu, Lũng Nhùng, Tềnh Cà Lùa, Láp 1, Láp 2, Bắc Phương, Lũng Mới, Keng Tao, Lũng Đẩy, Lũng Xàm. Trên địa bàn xã Quý Quân có sông Bằng Giang chảy qua, khi qua địa bàn xã dòng sông còn khá nhỏ nên thường gọi là suối.
Diện tích: 27,19 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng:Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng:
Bản đồ Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vân An, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vần Dính, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 26, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.