Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Mông Ân là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có hình dạng giống như một tam giác với vị trí: Bắc giáp thị trấn Pác Miầu và xã Vĩnh Phong Đông giáp xã Vĩnh Phong Nam giáp xã Thái Sơn, xã Thái Học Tây giáp thị trấn Pác Miầu.
Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Mông Ân trải qua một sự thay đổi lớn về hành chính: thị trấn Pác Miầu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.036 ha diện tích tự nhiên và 2.619 người của xã Mông Ân, 1.800 ha diện tích tự nhiên và 653 người của xã Mông Ân chuyển về xã Quảng Lâm, 330 ha diện tích tự nhiên và 189 người của xã Mông Ân về xã Thái Học. Sau thời điểm này, xã Mông Ân còn lại 5.341 ha diện tích tự nhiên và 2.960 người
Diện tích: 53,41 km²
Vùng miền:Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng:


Bản Đồ Tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nam Cao, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thạch Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thái Sơn, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.