Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Hưng Thịnh là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Kim Cúc, xã Hưng Đạo của huyện Bảo Lạc Đông giáp xã Hưng Đạo, xã Huy Giáp của huyện Bảo Lạc Nam giáp xã Sơn Lộ của huyện Bảo Lạc, xã Thái Sơn của huyện Bảo Lâm Tây giáp xã Vĩnh Phong của huyện Bảo Lâm Xã Hưng Thịnh được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở điều chỉnh 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 người của xã Hưng Đạo. Vào thời điểm đó, xã Hưng Thịnh có 4.424 ha diện tích tự nhiên và 2.270 người.[1] Xã Hưng Thịnh gồm 8 xóm: Chàng Hạ, Thượng A, Thượng B, Bản Cuốn, Khau Sú, Khuổi Mực, Phiêng Buống, Vằng Lình Trên địa bàn xã Hưng Thịnh có các núi chính là Phù Hưng, Nậm Luông và Khâu Sa. Trên địa bàn xã có sông Neo và suối Chàng chảy qua.
Diện tích: 44,24 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng:

Bản Đồ Tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Kim Cúc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Sơn Lập, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 25, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.