Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Hoàng Hải là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Ngọc Động, xã Hồng Định. Đông giáp xã Hạnh Phúc. Nam giáp xã Tiên Thành (Phục Hòa). Tây giáp xã Hồng Nam (Hòa An). Xã Hoàng Hải có diện tích 14,87 km², dân số năm 1999 là 2.191 người.[1], mật độ dân cư đạt 147 người/km². Xã Hoàng Hải được chia thành các xóm: Bản Áo, Bó Mèo, Cốc Chia, Bản Lộc, Lũng Ỏ-Lũng Đẩy, Lũng Cà-Lũng Kít, Lũng Muông 1, Lũng Muông 2, Lũng Tàn-Lũng Nhùng, Lũng Tàn, Lũng Thốc, Nà Tha, Tổng Thá, Lũng Muông 3. Trên địa bàn xã Hoàng Hải có các ngọn núi như Chắm Ché và núi Y Hà. Suối Bó Ru chảy qua đoạn đông bắc của xã.
Diện tích: 14,87 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng:


Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quốc Phong, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao BằngBản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 27, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.