Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Đoài Khôn là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Quốc Toản (Trà Lĩnh), xã Quốc Dân, xã Phúc Sen. Đông giáp xã Phúc Sen, xã Tự Do. Nam giáp xã Tự Do. Tây giáp xã Trưng Vương (Hòa An). Xã Đoài Khôn có diện tích 15,56 km², dân số năm 1999 là 1.644 người.[1], mật độ dân cư đạt 99 người/km². Dân số tập trung chủ yếu là người Nùng, Tày. Đời sống sinh hoạt rất phong phú Xã Đoài Khôn được chia thành các xóm: Cô Ra(cô sla -tiếng dân bản địa nơi đây nghĩa là góc bên phải), Cốc Phèo,Pò Rẻ, Bản Chang, Lạn Dưới, Lạn Trên, Lũng Vài, Pác Cạm, Pác Tàn, Thang Lũng, Thiêng Vài.
Diện tích: 16,56 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quốc Phong, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao BằngBản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 27, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.