Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Cô Ngân là một xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã Cô Ngân có diện tích 31,31 km², dân số năm 1999 là 1566 người,[1] mật độ dân số đạt 50 người/km². Xã có vị trí: Bắc giáp xã Vinh Quý. Đông giáp xã Thái Đức, xã Thị Hoa. Nam giáp Trung Quốc. Tây giáp xã Triệu Ẩu (Phục Hòa). Xã Cô Ngân có diện tích 31,31 km², dân số năm 1999 là 1.566 người.[2], mật độ dân cư đạt 50 người/km². Xã Cô Ngân được chia thành các xóm: Bản Khúa, Bản Làng, Nà Thúng, Bản Nưa, Bản Nhôn, Bản Nha, Pác Luông, Bản Rạc, Bản Thưn, Pác Khọn. Trên địa bàn xã Cô Ngân có một số ngọn núi như An Mạ, Phia Phón, Lũng Khinh, Pác Luông, Pò Phia Pảng, Pò Phia Chân, Pò Phia Rao, Pò Tron Giáo, Phia Phằng. Trên địa bàn Cô Ngân có suối Keng Thưn.
Diện tích: 31,31 km²
Vùng miền:31,31 km²
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng:
Bản đồ Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vinh Quý, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 27, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.