Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Chu Trinh là một xã của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Duyệt Trung, xã Hà Trì của huyện Hòa An. Đông giáp xâ Hà Trì và xã Hồng Nam của huyện Hòa An,. Nam giáp xã Kim Đồng của huyện Thạch An. Tây giáp xã Lê Chung của huyện Hòa An.
Diện tích: 27,37 km²
Vùng miền:Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng:

Bản Đồ Thành Phố Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng:


Bản đồ Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng


Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.