Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Bình Lãng là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Thanh Long, xã Lương Can. Đông giáp xã Công Trừng (Hòa An), xã Thái Học (Nguyên Bình). Nam giáp xã Thái Học cùng thị trấn Nguyên Bình và Thể dục (Nguyên Bình). Tây giáp xã Thể dục và Triệu Nguyên (Nguyên Bình), xã Thanh Long. Xã Bình Lãng có diện tích 30,24 km², dân số năm 1999 là 1.674 người.[1], mật độ dân cư đạt 55,4 người/km². Xã Bình Lãng được chia thành các xóm: Bua Hạ, Cốc Mị, Giả Vài, Kéo Noóng, Khuổi Heo, Khinh Thượng, Lũng Luông, Hoan Bua, Tổng Pàng, Thang Tả, Tổng Puống, Bua Thượng, Lạn Hạ. Trên địa bàn xã Bình Lãng có các ngọn núi như Cốc Ngóa, Đông Phán. Bình Lãng có suối Khuổi Heo chảy trên địa phận..
Diện tích: 30,24 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng:


Bản đồ tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng:
Bản đồ Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lương Can, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao BằngBản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 25, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.