Bản đồ Cao Bằng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Cao Bằng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng nhé.

Giới thiệu: Pác Miầu là thị trấn huyện lị của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn kéo dài theo chiều đông bắc-tây nam với vị trí: Bắc giáp với xã Nam Quang, xã Lý Bôn của huyện Bảo Lâm Đông giáp với xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân của huyện Bảo Lâm Nam giáp với xã Mông Ân, xã Thái Học của huyện Bảo Lâm và một phần nhỏ với xã Yên Phong của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Tây giáp với xã Quảng Lâm và Nam Quang của huyện Bảo Lâm
Diện tích: 40,36 km²
Vùng miền:Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Google MapBản đồ hành chính Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng:

Bản Đồ Tỉnh Cao Bằng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng:

Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nam Cao, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thạch Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Thái Sơn, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Bản đồ Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao BằngBản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Bản đồ Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng Reviewed by Unknown on tháng 12 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.